obce svazku

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jednatelka:                       Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková 

zástupkyně jednatelky:   Miloslava Šulová