aktuality

Následují odečty vodoměrů proběhnou koncem dubna a začátkem května 2023

Fakturace do 15.5.2023 (e-mailem z dsolibechov@seznam.cz , poštou)


ODEČTY VODOMĚRŮ 2022 (podzim) - UKONČENO

  • Klácelka                 29.10.2022
  • Liběchov                31.10. - 2.11.2022
  • Želízy                        3. - 4.11.2022
  • Dolní Zimoř              7.11.2022
  • Tupadly                    8.11.2022
  • Ješovice                   9.11.2022

V případě Vaší nepřítomnosti nahlaste, prosím, stav vodoměru telefonicky na čísla 315 697 016 (MěÚ Liběchov) nebo 608 755 843 (František Vašina), příp. e-mailem na adresu ou@libechov.cz. Lístek se zapsaným stavem vodoměru můžete také vhodit do schránky Městského úřadu v Liběchově (Rumburská 53).Úhrada vodného

Vodné jde zaplatit převodem na účet, složenkou a na pokladně MěÚ Liběchov dle úředních hodin MěÚ Liběchov.

Číslo účtu: 115-8953850297/0100