Úřední deska 

Název                                                                   Vyvěšeno              Sejmuto dne           


Pozvánka na členskou schůzi DSO 20.10.2021                                   13.10.2021              20.10.2021


Pozvánka na členskou schůzi DSO 9.6.2021                                       


Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Boží Voda za rok 2020

                                                                                                          20.5.2021


Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen vodného                   10.5.2021 

za rok 2020  


Rozpočtové opatření č. 2/2021                                                       31.3.2021               


Rozpočtové opatření č. 1/2021                                                        31.1.2021               17.2.2021


Rozpočet roku 2021                                                                         9.12.2020              31.12.2020


Rozpočtová opatření roku 2020


Výroční zpráva za rok 2020                                                             26.1.2021             26.2.2021

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  


Výroční zpráva za rok 2019                                                              26.1.2021             26.2.2021

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Návrh rozpočtu DSO na rok 2021                                                02.11.2020           09.12.2020


Závěrečný účet Svazku za rok 2019                                            27.5.2020            17.6.2020

Závěrečný účet Svazku za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn v záložce "Závěrečný účet". V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Liběchov. Porovnání položek kalkulace vodné za rok 2019                         28. 4. 2020           28. 5. 2020


Schválený rozpočet na rok 2020                                                  21. 12. 2019            31. 12. 2020


Závěrečný účet Svazku za rok 2018                                       4.6.2019         30.6.2020

Závěrečný účet Svazku za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn v  záložce "Závěrečný účet". V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Liběchov. 


Rozpočet Svazku na rok 2019                                                 21.12.2018         31.12.2019

Rozpočet Svazku na rok 2019 je zveřejněn v záložce " Rozpočet ". V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Liběchov.