Úřední deska 


Název                                                                   Vyvěšeno              Sejmuto dne           

Pozvánka na členskou schůzi DSO                                   17.9.2019           27.9.2019

26.9.2019 - 1 Příloha 

Závěrečný účet Svazku za rok 2018                                       4.6.2019         30.6.2020

Závěrečný účet Svazku za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn v  záložce "Závěrečný účet". V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Liběchov. 

Rozpočet Svazku na rok 2019                                                 21.12.2018         31.12.2019

Rozpočet Svazku na rok 2019 je zveřejněn v záložce " Rozpočet ". V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Liběchov.