Úřední deska 

Název                                                                   Vyvěšeno              Sejmuto dne           


Závěrečný účet Svazku za rok 2019                                            27.5.2020            17.6.2020

Závěrečný účet Svazku za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn v záložce "Závěrečný účet". V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Liběchov. Porovnání položek kalkulace vodné za rok 2019                         28. 4. 2020           28. 5. 2020


Schválený rozpočet na rok 2020                                                  21. 12. 2019            31. 12. 2020


Závěrečný účet Svazku za rok 2018                                       4.6.2019         30.6.2020

Závěrečný účet Svazku za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn v  záložce "Závěrečný účet". V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Liběchov. 


Rozpočet Svazku na rok 2019                                                 21.12.2018         31.12.2019

Rozpočet Svazku na rok 2019 je zveřejněn v záložce " Rozpočet ". V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Liběchov.