Rozpočty DSORozpočtová opatření roku 2021


Rozpočet na rok 2021 (schválený 9.12.2020)


Rozpočtová opatření roku 2020Rozpočet na rok 2020

DSO Návrh rozpočtu na rok 2020 

Rozpočet na rok 2019

DSO Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet DSO Boží voda schválený dne 15.12.2018 (zveřejněno dne 21.12.2018)

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet DSO Boží voda schválený dne (zveřejněno dne 10.1.2018)

Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu DSO na rok 2018 bylo schváleno jednatelkou svazku dne 31.5.2018 (zveřejněno 5.6.2018)

Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu DSO na rok 2018 bylo schváleno jednatelkou svazku dne 31.12.2018 (zveřejněno 8.1.2019)