Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení                                   bydliště                       funkce                           vznik funkce

Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková             Ješovice 45, 277 21   jednatelka                   18.12.2014

Blanka Škůrková                                 Tupadly 4, 277 21      zástupce jednatelky    01.11.2018