Aktuality Dobrovolného svazku obcí Boží Voda

Vodné jde zaplatit převodem na účet, složenkou a na pokladně MěÚ Liběchov dle úředních hodin MěÚ Liběchov.

Číslo účtu: 115-8953850297/0100Odečty vody 2019

Dobrovolný svazek obcí Boží Voda oznamuje, že ve dnech 26.10. až 7.11.2019 budou probíhat odečty vody
26.10          Klácelka
29.-31.10    Liběchov
1.11              Ješovice
4.-5.11         Želízy
6.11.            Tupadly
7.11.             Dolní Zimoř

Pokud nebudete přítomni, nahlašte prosím bezodkladně stav vodoměru:

Telefonicky: Měú Liběchov       315 697 016

                     Barda Jiří               608 067 095

                     Vašina František   603 755 843

E-mailem: ou@libechov.cz

Vhozením lístku do schránky MěÚ Liběchov (Rumburská 53, Liběchov)