Aktuality Dobrovolného svazku obcí Boží Voda

Pozvánka na členskou schůzi DSO dne 9.12.2020


Vodné jde zaplatit převodem na účet, složenkou a na pokladně MěÚ Liběchov dle úředních hodin MěÚ Liběchov.

Číslo účtu: 115-8953850297/0100Odečty vody 2020

Dobrovolný svazek obcí Boží Voda oznamuje, že ve dnech 24.10. až 4.11.2020 budou probíhat odečty vody

24.10.               Klácelka

26.-28.10.         Liběchov

29.-30.10.         Želízy

2.11.                   Tupadly

3.11.                   Dolní Zimoř

4.11.                   Ješovice


Pokud nebudete přítomni, nahlašte prosím bezodkladně stav vodoměru:

Telefonicky: Měú Liběchov       315 697 016

                     Barda Jiří               608 067 095

                     Vašina František   603 755 843

E-mailem: ou@libechov.cz

Vhozením lístku do schránky MěÚ Liběchov (Rumburská 53, Liběchov)